Uslovi

Ovi uslovi, koji se mogu s vremena na vreme menjati, primenjuju se na sve naše proizvode i usluge, bilo da su pružene direktno od strane Balkan Beds Ltd. ili indirektno preko naših partnerskih mreža, a koje su dostupne putem našeg sajta, preko bilo kog mobilnog uređaja, e-pošte ili telefona. Pristupanjem, pregledom i korišćenjem naše veb-stranice ili bilo koje naše aplikacije kroz bilo koju platformu (u daljem tekstu pod nazivom „veb-sajt“) i/ili popunjavanjem rezervacije, Vi prihvatate i saglasni ste da ste pročitali, shvatili i prihvatili uslove navedene u nastavku (uključujući našu Politiku privatnosti i "kolačića"). Ove stranice, sadržaj i infrastruktura ovih stranica, kao i usluga rezervacije na mreži koja se nalazi na ovim stranicama i na celom veb-sajtu ("BalkanBeds") su u vlasništvu, pod kontrolom i omogućeni su od strane Balkan Beds Ltd. ("BalkanBeds", "nas", "mi" ili "naši") i obezbeđeni su za Vas pod uslovima navedenim u nastavku.

1. Obim usluge

Kroz naš veb-sajt, mi (BalkanBeds i naši pridruženi partneri) obezbeđujemo online platformu putem koje svi tipovi pružalaca privremenih usluga, trenutno uključujući smeštaj (na primer hoteli, moteli, hosteli, prenoćišta sa doručkom i privatni smeštaj/iznajmljivanja, zajedno svrstani u "Hoteli“ i "Iznajmljivanja“), i eventualno uključujući prevoz ("Automobili“ i "Krstarenja“), turističke usluge („Putovanja“ i "Aktivnosti“), mogu oglašavati svoje usluge za rezervaciju, a putem koje posetioci veb-sajta mogu napraviti takve rezervacije ovih usluga. Obavljanjem rezervacije preko BalkanBeds-a, stupate u direktan (pravno obavezujući) ugovorni odnos sa nama i krajnjim pružaocem usluga. Od trenutka u kome ste izvršili rezervaciju, mi delujemo isključivo kao posrednik između Vas i davaoca usluge, prenosimo detalje Vaše rezervacije odgovarajućem pružaocu usluga, uključujući slanje Vama e-pošte za potvrdu za i u ime pružaoca usluga. Kada se kompletira rezervacija na BalkanBeds-u, informacije koje dajemo zasnovane su na informacijama koje nam daju naši pružaoci usluga (Hoteli, Iznajmljivanje, Automobili, Krstarenja, Putovanja, Aktivnosti). Kao takvi, pružaoci usluga imaju pristup ekstranetu preko kojeg su u potpunosti odgovorni za ažuriranje svih cena, dostupnosti i drugih informacija koje se prikazuju na našem veb-sajtu. Iako ćemo koristiti odgovarajuće veštine i brigu u pružanju naših usluga, nećemo proveravati da li su, i ne možemo garantovati da su sve informacije tačne, potpune ili ispravne, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve greške (uključujući manifestne i tipografske greške), bilo kakve prekide (bilo zbog bilo kakvog privremenog i/ili delimičnog „pada“, popravke, nadogradnje ili održavanja našeg veb-sajta ili na drugi način), netačnih, pogrešnih ili neistinitih informacija ili neisporučenja informacija. Svaki pružalac smeštaja ostaje odgovoran u svakom trenutku za tačnost, potpunost i ispravnost (opisnih) informacija (uključujući cene i raspoloživost) prikazanih na našem veb-sajtu. Naš veb-sajt nije i ne treba biti smatran preporukom ili potvrdom kvaliteta, nivoa usluga, kvalifikacije ili (zvezda) rejtinga bilo kojeg smeštaja koji je dostupan. Naše usluge su dostupne samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Zbog toga, nije Vam dozvoljeno ponovno prodati, duboko povezati, koristiti, kopirati, pratiti (npr. indeksirati, izvlačiti informacije), prikazivati, preuzimati ili reprodukovati bilo koji sadržaj ili informacije, softver, proizvode ili usluge dostupne na našoj veb stranici za bilo koju komercijalnu ili konkurentnu aktivnost ili svrhu.

2. Privatnost i "kolačići"

BalkanBeds poštuje Vašu privatnost. Molimo Vas da pogledate našu politiku Privatnosti i "kolačića" za dodatne informacije.

3. Cene

Cene na našem sajtu su veoma konkurentne. Sve cene na sajtu BalkanBeds su za smeštaj za Vaš celokupan boravak i prikazane su sa PDV-om i svim ostalim porezima (u zavisnosti od promena takvih poreza), osim ako se drugačije navede na našoj veb-stranici ili u sklopu e-pošte za potvrdu. Ponekad su na našem veb-sajtu dostupne niže cene za određeni smeštaj, međutim, ove cene koje nude pružaoci smeštaja mogu imati posebna ograničenja i uslove, na primer u pogledu otkaza i povraćaja novca. Molimo Vas da detaljno proverite smeštaj i cenu, i da se informišete o svim takvim, eventualnim, uslovima, pre nego što napravite rezervaciju.
Očigledne greške (uključujući štamparske) nisu obavezujuće.
Sve posebne ponude i promocije su označene kao takve.

4. Konverzija valuta

BalkanBeds prihvata plaćanja i vrši isplate samo u evrima. Konvertor valuta dostupan na veb-stranici ažurira se svaka 24 časa i treba ga koristiti samo u informativne svrhe. Ne treba se oslanjati na to kao na tačne i realne stope konverzije; stvarne stope se mogu razlikovati na osnovu redovne fluktuacije na tržištu i na osnovu stopa konverzije koje primenjuje vaša banka ili finansijska institucija za inostrane transakcije izvršene kreditnim i debitnim karticama. BalkanBeds koristi srednju tržišnu stopu konverzije valuta.

5. Rezervacije i plaćanja

BalkanBeds obezbeđuje mogućnost da se rezervacija plaća (u potpunosti ili delimično, a kako se zahteva prema načinu plaćanja konkretnog smeštaja) putem PayPal-a, ili kreditnom ili debitnom karticom putem sigurnog online plaćanja (sve do iznosa koji je ponuđen i podržan od strane Vaše banke). Plaćanje BalkanBeds-u se obavlja bezbedno sa Vašeg PayPal naloga, kreditne ili debitne kartice putem procesora plaćanja treće strane koji ima PCI-DSS sertifikat. BalkanBeds koristi PayPal i Stripe kao svoje procesore plaćanja. Imajte na umu da Vam, za određene cene ili posebne ponude, može biti naplaćeno bez ikakvih opcija za povraćaj novca nakon obavljene rezervacije i potvrđivanja rezervacije. Molimo Vas da temeljno proverite detalje o sobi za sve takve uslove pre nego što uradite rezervaciju. U slučaju prevare sa kreditnom karticom ili neovlašćene upotrebe Vaše kreditne kartice od strane trećeg lica, većina banaka i kompanija koji izdaju kreditne kartice snosi rizik i pokriva sve troškove koji proizilaze iz takve prevare ili zloupotrebe, što ponekad može biti predmet odbitka. U slučaju da ste Vi, izdavalac Vaše kreditne kartice ili Vaša banka identifikovali neovlašćenu transakciju vezanu za rezervaciju na našoj veb-stranici, obavezno proverite da li ste ovu prevaru prvo prijavili izdavaocu Vaše kreditne kartice (u skladu s pravilima i procedurama za izveštavanje) i kontaktirajte nas odmah putem e-pošte na support@balkanbeds.com. U nazivu predmeta Vaše e-pošte napišite „Prevara putem kreditne kartice“ i dostavite nam dokaz da je naplata izvršena sa Vašeg računa (npr. fotokopiju izvoda iz Vaše banke sa odgovarajućim iznosom i referentnim brojem sporne transakcije). BalkanBeds će interno istražiti tu tvrdnju i pružiti punu saradnju da pomogne izdavaocu Vaše kreditne/debitne kartice da reši problem.

6. Plaćanja Domaćinu

Domaćini/pružaoci smeštaja koji se oglašavaju na platformi BalkanBeds imaju mogućnost da budu isplaćeni za svoje potvrđene rezervacije (iznos je umanjen za bilo koju uslugu i naknadu za rezervaciju) putem PayPal transfera ili putem direktne uplate na račun u banci. Sve isplate se vrše u evrima. Ako je račun primaoca u drugoj valuti, bilo koja devizna/valutna konverzija će se obavljati od strane banke primaoca ili finansijske institucije putem njihove kursne liste valuta. BalkanBeds neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke nastale deviznom konverzijom, ili za naknadu bilo koje vrste koje naplaćuje banka, ili finansijska institucija primaoca, za obavljanje devizne transakcije/konverzije valute.

7. Otkazivanja

Ako napravite rezervaciju na BalkanBeds-u, prihvatate i saglasni ste sa politikom otkazivanja i nedolaska tog smeštaja, kao i sa bilo kojim dodatnim uslovima pružaoca smeštaja koji se mogu odnositi na Vašu rezervaciju ili na Vaš boravak u istom, uključujući i pružene usluge i/ili proizvode koje ponudi pružalac smeštaja. Opšta politika otkazivanja i nedolaska u smeštaj dostupna je na našem veb-sajtu na stranici ČPP > Rezervacije i otkazivanja > Pravila otkazivanja. Imajte na umu da određene cene ili posebne ponude nisu podobne za otkazivanje ili promenu. Molimo Vas da proverite detalje o smeštaju temeljito za sve takve uslove pre nego što izvršite rezervaciju. Imajte na umu da rezervacija koja zahteva kaparu ili (potpuni ili delimični) avans se može otkazati (bez prethodnog obaveštenja o neizvršenju ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos ne može naplatiti u celosti na odgovarajući datum plaćanja u skladu sa odgovarajućom politikom plaćanja smeštaja i rezervacijom. Zakasnelo plaćanje, pogrešna banka, netačni detalji debitne ili kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva su Vaša krivica, i Vi nemate pravo na bilo kakav povraćaj već uplaćenog (nepovratnog) iznosa. Ako želite da pregledate, prilagodite ili otkažete rezervaciju, vratite se na detalje rezervacije koji se nalaze u okviru Vaše Kontrolne table, i/ili pogledajte e-mail za potvrdu rezervacije i pratite uputstva u njemu. Imajte na umu da Vam može biti naplaćeno za otkazivanje u skladu sa našom politikom otkazivanja i nedolaska u smeštaj, ili da nećete imati pravo na povraćaj, bilo kojeg, već plaćenog iznosa. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate politiku otkazivanja i nedolaska pre nego što napravite rezervaciju i ne zaboravite da izvršite neophodna plaćanja na vreme, a sve u skladu sa relevantnom rezervacijom.

8. Dalja prepiska

Upotpunjavanjem rezervacije, slažete se da primite e-mail koji Vam možemo poslati neposredno pre Vašeg datuma dolaska, dajući Vam informacije o Vašem odredištu i pružajući Vam određene informacije i ponude (uključujući ponude trećih strana u meri u kojoj ste izabrali za ove informacije) relevantne za Vašu rezervaciju i odredište, i e-poštu koju Vam možemo poslati odmah nakon Vašeg boravka, pozivajući Vas da popunite naš formular za utiske gostiju. Molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti i kolačića za više informacija o tome kako Vas možemo kontaktirati.

9. Rejting i utisci gostiju

Podrazumevana postavka rangiranja hotela i smeštaja na našoj veb-stranici je "Preporučeno" (ili bilo šta slično) ("Podrazumevan rejting"). Radi Vaše udobnosti, nudimo i druge načine za ocenjivanje usluge. Imajte na umu da je Podrazumevan rejting kreiran kroz potpuno automatizovan sistem rangiranja (algoritam) i zasnovan je na više kriterijuma. Napisan utisak gosta se može (a) otpremiti na stranicu sa informacijama o određenom smeštaju na našoj veb-stranici, sa isključivom svrhom informisanja (budućih) gostiju o Vašem mišljenju o usluzi (nivou) i kvalitetu smeštaja, i (b) (u potpunosti ili delimično) biti iskorišćen i premešten od strane BalkanBeds-a, po sopstvenom nahođenju (npr. za marketing, promociju ili poboljšanje naše usluge) na našoj veb-stranici ili na nekim društvenim, medijskim platformama, biltenima, specijalnim promocijama, aplikacijama ili drugim kanalima koji su u vlasništvu, hostovani, korišćeni ili kontrolisani od strane BalkanBeds-a. Zadržavamo pravo da prilagodimo, odbijemo ili uklonimo utiske, po našem sopstvenom izboru. Utisak gosta treba smatrati anketom i ne uključuje bilo kakve (daljnje komercijalne) ponude, pozive ili podsticaje.

10. Politika protiv uznemiravanja

BalkanBeds je posvećen tome da se naša zajednica korisnika, uključujući Goste, Domaćine i posetioce platforme, oseća sigurnom i dobrodošlom u svim aspektima njihove interakcije i iskustva sa našom organizacijom i uslugama koje pruža naša platforma.

Kao takva, naša zajednica korisnika se slaže da se međusobno odnose sa apsolutnim poštovanjem, te da će se uzdržati od svakog diskriminišućeg ili uznemiravajućeg ponašanja usmerenog na pojedince ili grupe koji su zastupljeni na platformi BalkanBeds. Bilo koji oblik uznemiravanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pol pojedinca, seksualnu orijentaciju, rasu, etničku pripadnost, nacionalno poreklo, starost, religiju, fizička ili mentalna ograničenja, zdravstveno stanje, bračno stanje ili bilo koje druge zakonski zaštićene karakteristike, neće se tolerisati i rezultovaće trajnim ukidanjem korisničkog naloga.

Od svih korisnika se očekuje da se pridržavaju ove politike.

11. Zabranjene aktivnosti

Kao korisnik platforme BalkanBeds, slažete se da Vi nećete, i da nećete pomagati ili omogućavati drugima da:

 • kršiti ili zaobići sve važeće zakone ili propise, sporazume sa trećim stranama, prava trećih strana ili naše Uslove i Politiku privatnosti;
 • koristiti platformu BalkanBeds za bilo koje komercijalne ili druge svrhe koje nisu izričito dopuštene ovim Uslovima ili na način koji lažno podrazumeva BalkanBeds odobrenje, partnerstvo ili na drugi način obmanjuje druge u vezi sa Vašom povezanošću sa BalkanBeds-om;
 • da kopirate, skladištite ili na drugi način pristupate ili koristite bilo koju informaciju, uključujući lične podatke o bilo kom drugom Korisniku, sadržane na platformi BalkanBeds, na bilo koji način koji nije u skladu sa našim Pravilima o privatnosti ili ovim Uslovima ili na drugi način krši prava privatnosti naših korisnika ili treće strane;
 • koristiti platformu BalkanBeds u vezi sa distribucijom neželjenih komercijalnih poruka ("spam");
 • da ponudite, kao Domaćin, bilo koju smeštajnu jedinicu koju sami ne posedujete ili imate dozvolu da učinite dostupnom kao stambenu ili drugu imovinu preko platforme BalkanBeds;
 • osim u slučaju da BalkanBeds izričito dozvoljava drugačije, rezervišete bilo koji smeštaj ako sami ne koristite uslugu Domaćina;
 • kontaktirati drugog Korisnika u bilo koju svrhu osim postavljanja pitanja vezanog za Vašu vlastitu rezervaciju, smeštaj ili Korisnikovu upotrebu BalkanBeds platforme, uključujući, ali ne ograničavajući se na, regrutovanje ili na drugi način traženje od bilo kog Korisnika da se pridruži uslugama trećih strana, aplikacija ili veb stranica, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja;
 • koristite platformu BalkanBeds da biste zatražili, napravili ili prihvatili rezervaciju nezavisnu od platforme BalkanBeds, radi izbegavanja bilo koje naknade za usluge ili iz bilo kojeg drugog razloga
 • zatražite, prihvatite ili izvršite bilo koju uplatu za plaćanje smeštaja izvan platforme BalkanBeds. Ako to učinite, Vi: (i) prihvatate sve rizike i odgovornost za takvo plaćanje, i (ii) smatrate da je BalkanBeds oslobođen od bilo kakve odgovornosti za takvo plaćanje
 • diskriminisati ili uznemiravati bilo koga na osnovu pola, seksualne orijentacije, rase, etničke pripadnosti, nacionalnog porekla, starosti, vere, fizičkog ili mentalnog invaliditeta, zdravstvenog stanja, bračnog statusa ili na drugi način vršiti nasilno, štetno, uvredljivo ili ometajuće ponašanje
 • koristiti, prikazivati, kopirati ili lažirati BalkanBeds platformu ili bilo koji pojedinačni element unutar BalkanBeds platforme, BalkanBeds ime, bilo koji BalkanBeds zaštitni znak, logotip ili druge vlasničke informacije, ili izgled i dizajn bilo koje stranice ili obrasca koji se nalazi na stranici na BalkanBeds platformi, bez našeg izričitog pisanog pristanka;
 • "razblažuje", oštećuje ili na drugi, bilo koji način, šteti brendu BalkanBeds, uključujući i neovlašćeno korišćenje sadržaja, registraciju i/ili korišćenje imena BalkanBeds ili izvedenih izraza u imenima domena, trgovačkim imenima, zaštitnim znakovima ili drugim identifikatorima izvora, ili registracijom i/ili upotrebom imena domena, trgovačkih naziva, zaštitnih znakova ili drugih identifikatora izvora koji blisko imitiraju ili su zbunjujuće slični domenima BalkanBeds-a, zaštitnim znakovima, oznakama, promotivnim kampanjama ili srodnim sadržajem;
 • koristiti bilo koje robote, paukove, tragače, "strugače" ili druga automatizovana sredstva ili procese za pristup, prikupljanje podataka ili drugog sadržaja iz BalkanBeds-a, ili na drugi način imaju interakciju sa BalkanBeds platformom za bilo koju svrhu;
 • izbegavanje, zaobilaženje, uklanjanje, deaktiviranje, narušavanje, dešifrovanje ili na drugi način pokušavanje da se zaobiđe bilo kakva tehnološka mera koju implementira BalkanBeds ili bilo koji od pružalaca usluga BalkanBeds-a ili bilo koje treće strane radi zaštite platforme BalkanBeds;
 • pokušati dešifrovanje, dekompilirati, rastaviti ili "obrnuti" inženjering bilo kojeg softvera koji se koristi za funkcionisanje platforme BalkanBeds;
 • preduzeti bilo koju radnju koja šteti ili negativno utiče ili može oštetiti ili negativno uticati na rad ili pravilno funkcionisanje platforme BalkanBeds;
 • izvoziti, ponovo izvoziti, uvoziti ili preneti aplikaciju, osim u skladu sa zakonom Ujedinjenog Kraljevstva, zakonima o kontroli izvoza Vaše jurisdikcije i svim drugim važećim zakonima; ili
 • narušavaju ili krše tuđa prava ili na drugi način nanose štetu bilo kome.

Prihvatate da BalkanBeds nema opštu obavezu da nadgleda sadržaj Korisnika niti aktivno traži činjenice ili okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti, ali ima pravo da pregleda, onemogući pristup ili uredi bilo koji Korisnički sadržaj, kako bi (i) funkcionisao, obezbedio i poboljšao sigurnost platforme BalkanBeds (uključujući bez ograničenja prevenciju prevare, procenu rizika, istragu i svrhu podrške korisnicima); (ii) osigurao da korisnik poštuje ove uslove; (iii) poštovao važeći zakon ili naredbu ili zahtev suda, organa za sprovođenje zakona ili druge administrativne agencije ili vladinog tela; (iv) odgovorio na sadržaj Korisnika za koji utvrdi da je štetan ili nepoželjan; ili (v) kao što je na drugi način navedeno u ovim Uslovima. Korisnici pristaju da sarađuju i pomažu BalkanBeds-u u najboljoj nameri, te da pružaju BalkanBeds-u takve informacije i preduzimaju akcije koje BalkanBeds može razumno zatražiti, poštujući bilo koju istragu koju je preduzeo BalkanBeds ili predstavnik BalkanBeds-a u vezi s korišćenjem ili zloupotrebom BalkanBeds platforme.
Ako smatrate da bilo koji Korisnik sa kojim stupate u interakciju, bilo online ili lično, deluje ili je delovao neprikladno, uključujući, ali ne ograničavajući se na svakoga ko (i) se bavi uvredljivim, nasilnim ili seksualno neprikladnim ponašanjem, (ii) sumnjate da je krao od Vas, ili (iii) ste uključeni u bilo koje drugo zabrinjavajuće ponašanje, odmah prijavite takvu osobu odgovarajućim vlastima, a zatim i BalkanBeds-u tako što ćete nas kontaktirati zajedno sa policijskom stanicom i brojem prijave (ako je dostupna). Slažete se da nas svaki izveštaj koji ste napravili ne obavezuje da preduzmemo bilo kakve radnje (osim onih koje zahteva zakon, ako ih ima).

12. Odricanje od odgovornosti

U zavisnosti od ograničenja navedenih u ovim uslovima i u meri u kojoj to dozvoljava zakon, mi ćemo biti odgovorni samo za direktnu štetu koju ste stvarno pretrpeli, platili ili nastalu usled nedostatka naših obaveza u vezi sa našim uslugama, do ukupnog iznosa ukupnog koštanja Vaše rezervacije, a kako je navedeno u e-poruci za potvrdu (bilo za jedan događaj ili niz povezanih događaja). Međutim, i u meri u kojoj to dozvoljava zakon, ni mi niti neko od naših službenika, direktora, zaposlenih, predstavnika, filijala, pridruženih kompanija, distributera, pridruženih partnera, vlasnika licence, agenata ili drugih koji su uključeni u stvaranje, sponzorisanje, promovisanje ili na neki drugi način pomažu u funkcionisanju sajta i njegovog sadržaja neće biti odgovoran za (i) svaki kazneni, poseban, indirektan ili posledični gubitak ili štetu, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, gubitak ili oštećenje ugleda ili reputacije, gubitak potraživanja, (ii) svaku netačnost koja se odnosi na (deskriptivne) informacije (uključujući cene, dostupnost i rejtinge) smeštaja koji su dostupni na našoj internet stranici, (iii) pružene usluge ili proizvode koje nudi davalac smeštaja ili drugi poslovni partneri, (iv) bilo koje (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili pretrpljene troškove, nastale ili plaćene od strane Vas, u skladu sa, koji proizilaze iz ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenja naše veb-stranice, ili (v) svaka (lična) povreda, smrt, imovinska šteta ili druga (direktna, indirektna, posebna, posledična ili kaznena) šteta, gubitak ili pretrpljeni troškovi, nastali ili plaćeni od strane Vas, bilo zbog (zakonskih) radnji, grešaka, prekršaja, (brutalnog) nemara, namernog nepoštovanja, propusta, neispravnosti, pogrešnog predstavljanja, povrede ili stroge odgovornosti od ili (u potpunosti ili delimično) pripisivog smeštaju ili bilo kom drugom našem poslovnom partneru (uključujući bilo koga od njihovih zaposlenih, direktora, službenika, zastupnika, predstavnika ili povezanih kompanija) čiji su proizvodi ili usluge (direktno ili indirektno) dostupni, ponuđeni ili promovisani na ili preko veb-stranice, uključujući bilo koje (delimično) otkazivanje, prebukiranost, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole. Bilo da Vam smeštaj u kojem ste boravili naplaćuje (ili Vam je naplatio) za Vašu sobu, ili mi olakšavamo plaćanje cene za sobu, slažete se i potvrđujete da je vlasnik smeštaja u svako doba odgovoran za naplatu, zadržavanje, uplatu i plaćanje važećih poreza na ukupan iznos cene sobe relevantnim poreskim organima. BalkanBeds nije obavezan niti odgovoran za uplate, naplaćivanje, zadržavanje ili plaćanje relevantnih poreza koji su dospeli na cenu sobe relevantnim poreskim organima.

13. Prava intelektualne svojine

Ukoliko nije drugačije naznačeno, softver koji je potreban za naše usluge ili je dostupan ili korišćen na našoj veb-stranici, kao i prava intelektualne svojine (uključujući i autorska prava) sadržaja i informacija i materijala na našoj veb-stranici su u vlasništvu Balkan Beds Ltd., njegovih dobavljača ili provajdera. BalkanBeds isključivo zadržava vlasništvo nad svim pravima, vlasništvom i interesom za (i svim pravima intelektualne svojine) (izgled i osećaj (uključujući i infrastrukturu)) veb-stranice na kojoj je usluga dostupna (uključujući i utiske gostiju i prevedeni sadržaj) i niste ovlašćeni da kopirate, skidate, pravite (hiper-/duboke) veze, objavljujete, promovišete, prodajete, integrišete, koristite, kombinujete ili na drugi način koristite sadržaj (uključujući bilo koji njihov prevod i utiske gostiju) ili naš brend bez naše izričite, pisane dozvole. U meri u kojoj biste Vi (u potpunosti ili delimično) koristili ili kombinovali naš (prevedeni) sadržaj (uključujući i utiske gostiju) ili bi, na neki drugi način, posedovali bilo kakva prava intelektualne svojine na veb-stranici ili bilo koji (prevedeni) sadržaj ili utiske gostiju, ovim ste dodelili, preneli i postavili sva takva prava intelektualne svojine na BalkanBeds. Svaka nezakonita upotreba ili bilo koja od gore pomenutih radnji ili ponašanja predstavljaće materijalno kršenje naših prava intelektualne svojine (uključujući pravo na zaštitu autorskih prava i baza podataka).

14. Ograničenje odgovornosti

Balkan Beds Ltd. i ukupna obaveza klijenta u vezi sa ovim Ugovorom ograničena je na ukupne naknade za Balkan Beds Ltd., za usluge pružene ovim sporazumom. Ni u kom slučaju Balkan Beds Ltd. neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, indirektnu, posledičnu ili slučajnu štetu, bilo kako uzrokovanu, i za bilo koju teoriju odgovornosti koja nastane, na bilo koji način, iz ovog ugovora ili usluga. Domaćinima se preporučuje da obezbede da poseduju neophodne polise osiguranja (uključujući, ali ne ograničavajući se na osiguranje stanodavca, zgrade, kuće i osiguranje sadržaja) svog željenog pružaoca osiguranja, kako bi zaštitili ta lična sredstva, koja se reklamiraju na BalkanBeds, od bilo kakve posebne, indirektne, posledične ili slučajne štete prouzrokovane korišćenjem platforme BalkanBeds i usluga njegovih saradnika.

15. Razno

U meri u kojoj to dozvoljava zakon, ovim uslovima i pružanjem naših usluga će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonom i svi sporovi koji proizilaze iz ovih opštih uslova i naših usluga isključivo će se dostavljati nadležnim sudovima u našoj zemlji. Originalna, britanska verzija ovih uslova može biti prevedena na druge jezike. Prevedena verzija je samo znak dobre volje i kancelarijski prevod, i ne možete dobiti nikakva prava iz prevedene verzije. U slučaju spora o sadržaju ili tumačenju ovih uslova, ili neusaglašenosti, ili neslaganja između UK verzije na engleskom jeziku i bilo koje druge jezičke verzije ovih uslova, UK verzija na engleskom jeziku, u meri u kojoj to dozvoljava zakon, primenjuje se, prevladava i konačna je. Verzija na engleskom jeziku dostupna je na našoj veb stranici (odabirom engleskog jezika) ili će Vam biti poslata na Vaš pismeni zahtev. Ako bilo koja odredba ovih uslova jeste ili postane nevažeća, neosnovana ili neobavezujuća, ostaćete vezani svim ostalim odredbama ovog dokumenta. U tom slučaju, takva nevažeća odredba će se, ipak, primenjivati u najvećoj mogućoj meri, dozvoljenoj važećim zakonom, i barem ćete se složiti da prihvatite sličan efekat kao i nevažeće, neosnovane ili neobavezujuće odredbe, s obzirom na sadržaj i svrhu ovih uslova.

16. O BalkanBeds-u i našim pridruženim partnerima za podršku

Platformu onlajn rezervacija smeštaja donosi Vam Balkan Beds Ltd., privatna kompanija sa ograničenom odgovornošću, osnovana prema zakonima Ujedinjenog Kraljevstva sa svojim administrativnim kancelarijama na adresi:

Kemp House, 160 City Road
London, EC1V 2NX
Velika Britanija

BalkanBeds podržavaju različiti pridruženi partneri koji nas podržavaju („partneri za podršku“) na međunarodnom nivou. Partneri za podršku pružaju samo unutrašnju pomoćnu ulogu u korist BalkanBeds-a. Pojedini partneri za pružanje podrške omogućuju ograničene usluge podrške korisnicima (samo telefonom). Partneri za podršku nemaju veb-stranice (i na bilo koji način ne kontrolišu, upravljaju, održavaju ili hostuju veb-stranicu). Partneri za podršku nemaju moć ili ovlašćenje da pruže uslugu, zastupaju BalkanBeds ili ulaze u bilo koji ugovor kao, za ili u ime BalkanBeds. Nemate (pravni ili ugovorni) odnos sa partnerima za podršku. Partneri za podršku ne funkcionišu i nisu ovlašćene da deluju kao bilo koji deo procesa ili uslužnog agenta BalkanBeds. BalkanBeds ne prihvata, niti preuzima, bilo koje prebivalište, na bilo kojem mestu, lokaciji ili kancelariji u svetu (takođe ne u kancelariji firmi za pružanje podrške), osim svoje registrovane kancelarije.

Pretraga
* Izaberite lokaciju smeštaja sa liste predloga koji se pojavljuju dok kucate

Izaberite datum prijave i datum odjave iz smeštaja

jun 2021

 • P
 • U
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Izaberite datum prijave i datum odjave iz smeštaja

jul 2021

 • P
 • U
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Odrasli
0 Deca
Kućni ljubimci
Veličina
Cena
Sadržaji
Pogodnosti

Uporedi smeštaje

Uporedi