Podmínky

Tyto podmínky, které mohou být čas od času změněny, se vztahují na všechny naše produkty a služby, ať už jsou poskytovány přímo společností Balkan Beds Ltd. nebo nepřímo prostřednictvím našich partnerských sítí a které jsou zpřístupněny prostřednictvím našich webových stránek online, prostřednictvím mobilním zařízením, e -mailem nebo telefonem. Vstupem, prohlížením a používáním našich webových stránek nebo jakýchkoli našich aplikací prostřednictvím jakékoli platformy (dále společně jen „webové stránky“) a/nebo vyplněním rezervace potvrzujete a souhlasíte s přečtením, porozuměním a přijetím podmínek níže (včetně našich zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie).
Tyto stránky, obsah a infrastrukturu těchto stránek a online rezervační službu poskytovanou na těchto stránkách a na celém webu („BalkanBeds“) vlastní, provozuje a poskytuje společnost Balkan Beds Ltd. („BalkanBeds“, „nás“, „ my “nebo„ naši “) a jsou vám poskytovány za podmínek stanovených níže.

1. Rozsah služby

Prostřednictvím našich webových stránek poskytujeme (BalkanBeds a naši přidružení partneři) online platformu, prostřednictvím které jsou všechny typy dočasných poskytovatelů služeb, v současné době včetně ubytování (například hotely, motely, ubytovny, nocleh se snídaní a soukromé ubytování/pronájmy, souhrnně označované jako „Hotely“ a „půjčovny“) a případně včetně dopravy („auta“ a „plavby“), služeb cestovního ruchu („zájezdy“ a „činnosti“), mohou inzerovat své služby za účelem rezervace a prostřednictvím nichž mohou návštěvníci webových stránek provádět takové rezervace těchto služeb. Provedením rezervace prostřednictvím BalkanBeds vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s námi a koncovým poskytovatelem služeb. Od okamžiku, kdy provedete rezervaci, jednáme pouze jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem a předáváme podrobnosti vaší rezervace příslušnému poskytovateli služeb, včetně zasílání potvrzovacího e -mailu pro poskytovatele služeb a jeho jménem.
Při vyplňování rezervace na BalkanBeds jsou informace, které zveřejňujeme, založeny na informacích, které nám poskytli naši poskytovatelé služeb (hotely, půjčovny, auta, plavby, výlety, aktivity). Poskytovatelé služeb tak mají přístup k extranetu, prostřednictvím kterého jsou plně odpovědní za aktualizaci všech sazeb, dostupnosti a dalších informací, které se zobrazují na našich webových stránkách. Přestože při poskytování našich služeb použijeme přiměřené dovednosti a péči, nebudeme ověřovat, zda a nemůžeme zaručit, že všechny informace jsou přesné, úplné nebo správné, ani nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli chyby (včetně zjevných a typografických chyb), jakákoli přerušení (ať už z důvodu jakéhokoli dočasného a/nebo částečného výpadku, opravy, upgradu nebo údržby našich webových stránek nebo jinak), nepřesných, zavádějících nebo nepravdivých informací nebo nedodání informací. Každý poskytovatel ubytování vždy odpovídá za správnost, úplnost a správnost (popisných) informací (včetně cen a dostupnosti) zobrazených na našich webových stránkách. Naše webové stránky nepředstavují a neměly by být považovány za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb, kvalifikace nebo (hvězdičkového) hodnocení jakéhokoli dostupného ubytování.
Naše služby jsou k dispozici pouze pro osobní a nekomerční použití. Není tedy dovoleno opakovaně prodávat, odkazovat, používat, kopírovat, monitorovat (např. Pavouk, škrábat), zobrazovat, stahovat nebo reprodukovat jakýkoli obsah nebo informace, software, produkty nebo služby dostupné na našich webových stránkách pro jakékoli komerční nebo soutěžní činnost nebo účel.

2. Soukromí a soubory cookie

BalkanBeds respektuje vaše soukromí. Nahlédněte prosím do našeho Zásady ochrany osobních údajů a cookies pro další informace.

3. Ceny

Ceny na našich stránkách jsou velmi konkurenceschopné. Všechny ceny na webových stránkách BalkanBeds jsou uvedeny za celý váš pobyt a jsou zobrazeny včetně daně z DPH a všech ostatních daní (s výhradou změny těchto daní), pokud není na našem webu nebo v potvrzovacím e -mailu uvedeno jinak.
Někdy jsou na našich webových stránkách k dispozici levnější sazby pro konkrétní pobyt v nemovitosti, nicméně tyto ceny poskytnuté ubytovateli mohou mít zvláštní omezení a podmínky, například pokud jde o zrušení a vrácení peněz. Před provedením rezervace si prosím pečlivě prostudujte výpis a podrobnosti o sazbě ohledně všech takových podmínek.
Zjevné chyby a omyly (včetně tiskových chyb) nejsou závazné.
Všechny speciální nabídky a akce jsou takto označeny.

4. Převod měn

BalkanBeds přijímá a vydává platby pouze v eurech. Převodník měn dostupný na webových stránkách se aktualizuje každých 24 hodin a měl by být používán pouze pro informační účely. Nemělo by se na něj spoléhat jako na přesný převodní poměr v reálném čase; skutečné kurzy se mohou lišit v závislosti na pravidelném kolísání trhu a na převodních kurzech uplatňovaných vaší bankou nebo finanční institucí pro zahraniční transakce prováděné kreditními a debetními kartami.
BalkanBeds používá směnný kurz měny na středním trhu bez přidání dalších marží.

5. Rezervace a platby

BalkanBeds poskytuje možnost placení rezervací (zcela nebo částečně a podle požadavků platebních zásad ubytování) prostřednictvím systému PayPal nebo prostřednictvím kreditní nebo debetní karty prostřednictvím zabezpečené online platby (vše v rozsahu nabízeném a podporovaném vaše banka). Platba je bezpečně zpracována z vaší PayPal, kreditní nebo debetní karty na BalkanBeds prostřednictvím zpracovatele plateb certifikovaného třetí stranou PCI-DSS. BalkanBeds jako zpracovatele plateb používá PayPal a Stripe.
U určitých sazeb nebo speciálních nabídek vás upozorňujeme, že vám může být účtována částka bez možnosti vrácení peněz při rezervaci a potvrzení rezervace. Před provedením rezervace si prosím důkladně zkontrolujte podrobnosti o pokoji, zda tyto podmínky neexistují.
V případě podvodu s kreditní kartou nebo neoprávněného použití vaší kreditní karty třetí stranou nese většina bank a společností vydávajících kreditní karty riziko a uhradí veškeré poplatky vyplývající z takového podvodu nebo zneužití, které mohou být někdy předmětem odpočitatelné položky. . V případě, že vy, vaše společnost vydávající kreditní karty nebo vaše banka identifikovala neautorizovanou transakci spojenou s rezervací provedenou na našich webových stránkách, zajistěte, abyste nejprve tento podvod nahlásili poskytovateli kreditní karty (v souladu s jejími pravidly a postupy pro hlášení ) a okamžitě nás kontaktujte e -mailem na adrese support@balkanbeds.com. Do předmětu svého e -mailu uveďte „podvod s kreditní kartou“ a poskytněte nám důkaz o poplatku (např. Kopii bankovního výpisu s příslušným poplatkem a referenční číslo sporu od vaší banky). Společnost BalkanBeds interně prošetří nárok a poskytne plnou spolupráci, aby pomohla vašemu poskytovateli kreditních/debetních karet s odstraněním problému.

6. Hostitelské platby

Hostitelé/poskytovatelé ubytování inzerující na platformě BalkanBeds mají možnost vyplacení svých rezervačních nároků (bez jakýchkoli služeb a rezervačních poplatků) převodem PayPal nebo přímým bankovním vkladem. Všechny platby jsou prováděny v eurech. Pokud je účet příjemce v jiné měně, veškeré převody cizích měn/měn budou zpracovány bankou nebo finanční institucí příjemce prostřednictvím jejich vlastních směnných kurzů.
Společnost BalkanBeds neodpovídá za ztráty vzniklé v důsledku směny v cizí měně ani poplatky jakékoli povahy účtované bankou nebo finanční institucí příjemce za správu transakce směny deviz/měn.

7. Zrušení

Provedením rezervace na BalkanBeds přijímáte a souhlasíte s příslušnými zásadami zrušení a nedostavení se na tento seznam a s jakýmikoli dalšími podmínkami poskytovatele ubytování, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci nebo během vašeho pobytu, včetně poskytovaných služeb a/nebo produkty nabízené ubytovatelem. Obecné zásady zrušení a nedostavení se ke každému záznamu jsou k dispozici na našich webových stránkách prostřednictvím stránky příslušného záznamu. Upozorňujeme, že určité sazby nebo speciální nabídky nelze zrušit ani změnit. Před provedením rezervace si prosím důkladně zkontrolujte podrobnosti o pokoji, zda tyto podmínky neexistují. Upozorňujeme, že rezervaci, která vyžaduje zálohu nebo (zcela nebo částečně) platbu předem, lze zrušit (bez předchozího upozornění na prodlení nebo varování), pokud příslušnou (zbývající) částku (částky) nelze plně vyzvednout k příslušnému datu platby v v souladu s příslušnými platebními zásadami ubytování a rezervace. Pozdní platba, nesprávná banka, údaje o debetní nebo kreditní kartě, neplatné kreditní/debetní karty nebo nedostatek finančních prostředků jsou na vaše vlastní riziko a účet a nemáte nárok na vrácení jakékoli (nevratné) předplacené částky, pokud s tím majitel ubytování nesouhlasí nebo umožňuje jinak podle jejich (před) platebních a stornovacích zásad.
Pokud si přejete zkontrolovat, upravit nebo zrušit rezervaci, vraťte se prosím na potvrzovací e -mail a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Vezměte prosím na vědomí, že vám může být účtováno zrušení rezervace v souladu se zrušením ubytovatele, (před) platbou a zásadami nedostavení se na pobyt, nebo nemáte nárok na vrácení jakékoli (předem) zaplacené částky. Doporučujeme, abyste si před provedením rezervace pozorně přečetli zásady zrušení, (před) platby a nedostavení se ubytovatele a nezapomeňte provést další platby včas, jak může být pro příslušnou rezervaci požadováno.

8. Další korespondence

Dokončením rezervace souhlasíte s obdržením (i) e -mailu, který vám můžeme zaslat krátce před datem příjezdu, přičemž vám poskytneme informace o vaší destinaci a poskytneme vám určité informace a nabídky (včetně nabídek třetích stran v rozsahu, v jakém aktivně se přihlásili k těmto informacím) relevantním pro vaši rezervaci a destinaci a (ii) e -mailem, který vám můžeme poslat okamžitě po vašem pobytu a pozvat vás k vyplnění našeho formuláře hodnocení hostů. Další informace o tom, jak vás můžeme kontaktovat, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.

9. Žebříček a hodnocení hostů

Výchozí nastavení hodnocení hotelů a ubytování na našich webových stránkách je „Doporučeno“ (nebo jiné podobné znění) („Výchozí hodnocení“). Pro vaše pohodlí nabízíme také další způsoby, jak službu ohodnotit. Výchozí hodnocení je vytvořeno prostřednictvím plně automatizovaného systému hodnocení (algoritmus) a je založeno na více kritériích.
Dokončenou recenzi hosta lze (a) nahrát na informační stránku příslušného ubytovacího zařízení na našich webových stránkách pouze za účelem informování (budoucích) zákazníků o vašem názoru na službu (úroveň) a kvalitu ubytování a (b) (zcela nebo částečně) používané a umístěné společností BalkanBeds podle vlastního uvážení (např. pro marketing, propagaci nebo vylepšení naší služby) na našich webových stránkách nebo na takových platformách sociálních médií, zpravodajích, speciálních propagačních akcích, aplikacích nebo jiných kanálech vlastněných, hostovaných, používaných nebo ovládaných Balkánské postele. Vyhrazujeme si právo upravit, odmítnout nebo odebrat recenze podle našeho výhradního uvážení. Formulář hodnocení hostů by měl být považován za průzkum a neobsahuje žádné (další komerční) nabídky, pozvánky nebo pobídky.

10. Zásady proti obtěžování

Společnost BalkanBeds se zavazuje zajistit, aby se naše komunita uživatelů, včetně hostů, hostitelů a návštěvníků platforem, cítila bezpečně a vítána ve všech aspektech jejich interakce a zkušeností s naší organizací a službami poskytovanými prostřednictvím naší platformy.

Naše komunita uživatelů jako taková souhlasí s tím, že se k sobě budou chovat s naprostým respektem, a zdrží se jakéhokoli diskriminačního nebo obtěžujícího chování namířeného proti jakýmkoli jednotlivcům nebo skupinám, které jsou zastoupeny na platformě BalkanBeds. Jakékoli formy obtěžování, včetně pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, národního původu, věku, náboženství, tělesného nebo mentálního postižení, zdravotního stavu, rodinného stavu nebo jakýchkoli jiných zákonem chráněných charakteristik, ale bez omezení na ně, nebudou tolerovány a bude mít za následek trvalý zákaz uživatelského účtu.

Od všech uživatelů se očekává a vyžaduje, aby tyto zásady dodržovali.

11. Zakázané činnosti a žádosti

Jako uživatel platformy BalkanBeds souhlasíte s tím, že nebudete a nebudete pomáhat ani neumožňovat ostatním:

 • porušovat nebo obcházet jakékoli platné zákony nebo předpisy, dohody s třetími stranami, práva třetích stran nebo naše smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů;
 • používat platformu BalkanBeds k jakýmkoli komerčním nebo jiným účelům, které nejsou výslovně povoleny těmito Podmínkami, nebo způsobem, který nepravdivě naznačuje souhlas, partnerství nebo jiné zavádění BalkanBeds, pokud jde o vaši příslušnost k BalkanBeds;
 • kopírovat, ukládat nebo jinak přistupovat nebo používat jakékoli informace, včetně osobně identifikovatelných informací o jakémkoli jiném uživateli, obsažené na platformě BalkanBeds jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo těmito podmínkami a které jinak porušují práva na ochranu osobních údajů našich uživatelů nebo třetí strany;
 • používat platformu BalkanBeds v souvislosti s distribucí nevyžádaných obchodních sdělení („spam“);
 • nabídnout jako Host jakékoli ubytování, které sám nevlastníte nebo které nemáte povolení zpřístupnit jako rezidenční nebo jinou nemovitost prostřednictvím platformy BalkanBeds;
 • pokud BalkanBeds výslovně nepovoluje jinak, rezervujte si jakýkoli zápis, pokud ve skutečnosti službu Host nebudete sami využívat;
 • kontaktovat jiného uživatele za jakýmkoli jiným účelem než položením otázky související s vaší vlastní rezervací, zápisem nebo používáním platformy BalkanBeds uživatelem, mimo jiné včetně náboru nebo jiného získávání žádného uživatele, aby se připojil ke službám, aplikacím nebo webové stránky, bez našeho předchozího písemného souhlasu;
 • používat platformu BalkanBeds k vyžádání, provedení nebo přijetí rezervace nezávisle na platformě BalkanBeds, k obcházení jakýchkoli poplatků za služby nebo z jakéhokoli jiného důvodu;
 • požádat, přijmout nebo provést jakoukoli platbu za poplatky za zápis mimo platformu BalkanBeds. Pokud tak učiníte,: (i) přijímáte veškerá rizika a odpovědnost za takové platby a (ii) považujete společnost BalkanBeds za neškodnou z jakékoli odpovědnosti za takovou platbu;
 • diskriminovat nebo obtěžovat kohokoli na základě pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, národního původu, věku, náboženství, tělesného nebo mentálního postižení, zdravotního stavu, rodinného stavu nebo se jinak účastnit násilného, ​​škodlivého, urážlivého nebo rušivého chování ;
 • používat, zobrazovat, zrcadlit nebo rámovat platformu BalkanBeds nebo jakýkoli jednotlivý prvek v rámci platformy BalkanBeds, název BalkanBeds, jakoukoli ochrannou známku, logo nebo jiné chráněné informace BalkanBeds nebo rozložení a design jakékoli stránky nebo formuláře obsaženého na stránce v BalkanBeds platforma, bez našeho výslovného písemného souhlasu;
 • zředit, zakalit nebo jakýmkoli způsobem poškodit značku BalkanBeds, včetně neoprávněného použití obsahu, registrace a/nebo používání výrazů BalkanBeds nebo odvozených výrazů v názvech domén, obchodních názvech, ochranných známkách nebo jiných identifikátorech zdrojů, nebo registraci a/nebo používání názvů domén, obchodních názvů , ochranné známky nebo jiné identifikátory zdrojů, které úzce napodobují nebo jsou matoucím způsobem podobné doménám BalkanBeds, ochranným známkám, sloganům, propagačním kampaním nebo souvisejícímu obsahu;
 • použít jakékoli roboty, pavouky, prolézače, škrabka nebo jiné automatizované prostředky nebo procesy pro přístup, shromažďování dat nebo jiného obsahu z platformy BalkanBeds nebo pro jinou interakci s platformou BalkanBeds za jakýmkoli účelem;
 • vyhýbat se, obcházet, odstraňovat, deaktivovat, znehodnocovat, dešifrovat nebo se jinak pokoušet obejít jakékoli technologické opatření implementované společností BalkanBeds nebo některým z poskytovatelů BalkanBeds nebo jakoukoli jinou třetí stranou na ochranu platformy BalkanBeds;
 • pokusit se dešifrovat, dekompilovat, rozebrat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software používaný k poskytování platformy BalkanBeds;
 • podniknout jakékoli kroky, které poškozují nebo nepříznivě ovlivňují nebo by mohly poškodit nebo nepříznivě ovlivnit výkon nebo řádné fungování platformy BalkanBeds;
 • exportovat, reexportovat, importovat nebo převádět aplikaci, pokud to není povoleno právem Spojeného království, zákony o kontrole exportu vaší jurisdikce a dalšími příslušnými zákony; nebo
 • porušovat nebo porušovat práva kohokoli jiného nebo komukoli jiným způsobovat újmu.

Berete na vědomí, že společnost BalkanBeds nemá žádnou obecnou povinnost monitorovat obsah uživatele ani aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti naznačující nezákonnou aktivitu, ale má právo kontrolovat, deaktivovat přístup nebo upravovat jakýkoli obsah uživatele, aby (i) fungoval, zajišťoval a zlepšit zabezpečení platformy BalkanBeds (mimo jiné včetně prevence podvodů, hodnocení rizik, vyšetřování a zákaznické podpory); (ii) zajistit soulad uživatelů s těmito Podmínkami; (iii) dodržovat platné zákony nebo nařízení nebo požadavky soudu, donucovacích orgánů nebo jiných správních orgánů nebo vládních orgánů; (iv) reagovat na obsah uživatele, který považuje za škodlivý nebo nežádoucí; nebo (v) jak je v těchto Podmínkách uvedeno jinak. Uživatelé souhlasí s tím, že budou v dobré víře spolupracovat se společností BalkanBeds a že jí budou poskytovat takové informace a že budou činit taková opatření, která může společnost BalkanBeds přiměřeně požadovat v souvislosti s jakýmkoli vyšetřováním prováděným společností BalkanBeds nebo zástupcem společnosti BalkanBeds ohledně používání nebo zneužívání Platforma BalkanBeds.
Pokud máte pocit, že kterýkoli uživatel, s nímž komunikujete, ať už online nebo osobně, jedná nebo jednal nevhodně, mimo jiné včetně kohokoli, kdo (i) se dopouští urážlivého, násilného nebo sexuálně nevhodného chování, (ii) máte podezření na krádež od vás, nebo (iii) se zabývá jakýmkoli jiným znepokojivým jednáním, měli byste takovou osobu okamžitě nahlásit příslušným orgánům a poté společnosti BalkanBeds tak, že nás kontaktujete se svým policejní stanici a číslo zprávy (Pokud je k dispozici). Souhlasíte s tím, že jakákoli zpráva, kterou učiníte, nás nezavazuje k žádným opatřením (nad rámec toho, co vyžaduje zákon, pokud existuje).

12. dementi

S výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem budeme odpovědní pouze za přímé škody, které vám byly skutečně způsobeny, zaplaceny nebo vznikly v důsledku přičitatelného nedostatku našich povinností v souvislosti s našimi službami, a to až do výše na celkovou částku souhrnných nákladů na vaši rezervaci, jak je uvedeno v potvrzovacím e -mailu (ať už pro jednu událost nebo sérii souvisejících událostí).
V rozsahu povoleném zákonem však ani my, ani žádní naši úředníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, distributoři, partneři přidružených společností, držitelé licence, zástupci nebo jiné osoby podílející se na vytváření, sponzorování, propagaci nebo jiném zpřístupňování stránka a její obsah odpovídá za (i) jakoukoli represivní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo poškození, jakoukoli ztrátu produkce, ztrátu zisku, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo poškození dobrého jména nebo pověsti, ztráta nároku, (ii) jakákoli nepřesnost týkající se (popisných) informací (včetně cen, dostupnosti a hodnocení) o ubytování, které jsou k dispozici na našich webových stránkách, (iii) poskytované služby nebo produkty nabízené ubytovatelem nebo jinými obchodní partneři, (iv) jakékoli (přímé, nepřímé, následné nebo represivní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěli, vznikli nebo jste zaplatili, v důsledku, vyplývající z nebo v souvislosti s používáním, neschopnostipoužívání nebo zpoždění našich webových stránek nebo (v) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo jiné (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo represivní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěli, vznikli nebo jste zaplatili, bez ohledu na to, zda na (právní) činy, chyby, porušení, (hrubou) nedbalost, úmyslné pochybení, opomenutí, neplnění, zkreslování, zavinění nebo objektivní odpovědnost ze strany ubytovatele nebo některého z našich dalších obchodních partnerů (včetně kterýkoli z jejich zaměstnanců, ředitelů, úředníků, zástupců, zástupců nebo přidružených společností), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo nebo nepřímo) zpřístupňovány, nabízeny nebo propagovány na webových stránkách nebo prostřednictvím nich, včetně jakéhokoli (částečného) zrušení, přeplnění rezervace, stávky, vynucení vyšší moc nebo jakákoli jiná událost mimo naši kontrolu.
Bez ohledu na to, zda vám nemovitost, ve které pobýváte, účtuje (nebo vám účtovala) za váš pokoj, nebo zajišťujeme platbu ceny pokoje, souhlasíte a berete na vědomí, že vlastník nemovitosti je vždy zodpovědný za inkaso, srážku, poukazování a zaplacení příslušných daní splatných z celkové částky ceny pokoje příslušným finančním úřadům. Společnost BalkanBeds neodpovídá ani neručí za poukazování, vybírání, srážení nebo placení příslušných daní splatných z ceny pokoje příslušným finančním úřadům.

13. Práva k duševnímu vlastnictví

Není -li uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby nebo dostupný na našich webových stránkách nebo používaný na našich webových stránkách a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) na obsah a informace a materiál na našich webových stránkách jsou ve vlastnictví společnosti Balkan Beds Ltd., jejích dodavatelů nebo poskytovatelů.
BalkanBeds si výlučně vyhrazuje vlastnictví všech práv, titulů a zájmů na (všechna práva duševního vlastnictví) (vzhled a dojem (včetně infrastruktury)) webových stránek, na kterých je služba zpřístupněna (včetně hodnocení hostů a přeloženého obsahu) a nejste oprávněni kopírovat, škrábat, (hyper-/hluboký) odkaz na, publikovat, propagovat, uvádět na trh, integrovat, využívat, kombinovat nebo jinak používat obsah (včetně jeho překladů a hodnocení hostů) nebo naši značku bez našeho vyjádřit písemné svolení. V rozsahu, v jakém byste (zcela nebo částečně) používali nebo kombinovali náš (přeložený) obsah (včetně hodnocení hostů) nebo byste jinak vlastnili jakákoli práva duševního vlastnictví na webových stránkách nebo jakýkoli (přeložený) obsah nebo hodnocení hostů, tímto přiřadíte, převádíte a nastavit všechna tato práva duševního vlastnictví na BalkanBeds. Jakékoli nezákonné použití nebo jakákoli z výše uvedených akcí nebo chování bude představovat podstatné porušení našich práv duševního vlastnictví (včetně autorských práv a práva na databázi).

14. Omezení odpovědnosti

Balkan Beds Ltd. a celková odpovědnost klienta za tuto Smlouvu je omezena na celkové poplatky zaplacené společnosti Balkan Beds Ltd. za Služby poskytované podle této smlouvy. V žádném případě nebude společnost Balkan Beds Ltd. odpovědná za jakékoli zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody, ať již způsobené, a za jakoukoli teorii odpovědnosti vyplývající jakýmkoli způsobem z této dohody nebo ze služeb.
Hostitelům se doporučuje, aby zajistili, že budou mít u svého preferovaného poskytovatele pojištění uzavřeny nezbytné pojistné smlouvy (mimo jiné včetně pojištění vlastníka, budovy, domu a obsahu), aby chránili osobní majetek, který je inzerován na BalkanBeds, před jakýmkoli zvláštním, nepřímé, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku používání platformy BalkanBeds a jejích přidružených služeb.

15. Smíšený

V rozsahu povoleném zákonem se tyto podmínky a poskytování našich služeb budou řídit a vykládat v souladu s právem a jakýkoli spor vyplývající z těchto všeobecných podmínek a našich služeb bude výhradně předložen příslušným soudům v naše země.
Původní britská anglická verze těchto podmínek mohla být přeložena do jiných jazyků. Přeložená verze je pouze zdvořilostním a kancelářským překladem a nelze z ní odvozovat žádná práva. V případě sporu o obsah nebo interpretaci těchto podmínek nebo nesrovnalostí nebo nesrovnalostí mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí těchto podmínek platí anglická jazyková verze v rozsahu povoleném zákonem, zvítězit a být přesvědčivý. Anglická anglická verze je k dispozici na našich webových stránkách (výběrem anglického jazyka) nebo vám bude zaslána na základě vaší písemné žádosti.
Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto podmínek neplatným, nevymahatelným nebo nezávazným, zůstanete vázáni všemi ostatními ustanoveními těchto podmínek. V takovém případě bude takové neplatné ustanovení vynuceno v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a budete alespoň souhlasit s přijetím podobného účinku jako neplatné, nevymahatelné nebo nezávazné ustanovení, s ohledem na obsah a účel těchto podmínek a podmínky.

16. O společnosti BalkanBeds a našich přidružených podpůrných partnerech

Platformu online rezervace ubytování poskytuje společnost Balkan Beds Ltd. jako soukromá společnost s ručením omezeným založená podle zákonů Spojeného království s jejími správními úřady na adrese:

Městská silnice 128
Londýn, EC1V 2NX
Velká Británie

Společnost BalkanBeds je mezinárodně podporována různými přidruženými podpůrnými partnery („partneři podpory“). Partneři podpory poskytují BalkanBeds a ve prospěch pouze vnitřní podpůrnou roli. Někteří určení partneři podpory poskytují omezené služby podpory péče o zákazníky (pouze telefonicky). Partneři podpory nemají žádné webové stránky (a v žádném případě web neřídí, nespravují, neudržují ani nehostují). Partneři podpory nemají žádnou pravomoc ani oprávnění poskytovat službu, zastupovat BalkanBeds nebo uzavírat jakoukoli smlouvu jménem, ​​pro nebo jménem BalkanBeds. S partnery podpory nemáte (právní ani smluvní) vztah. Partneři podpory nepracují a nejsou oprávněni jednat jako jakákoli forma procesního nebo servisního agenta BalkanBeds. Společnost BalkanBeds nepřijímá ani nepředpokládá žádné bydliště na žádném místě, místě nebo kanceláři na světě (také ne v sídle svých podpůrných společností), kromě svého sídla.

Vyhledávání
* Vyberte svou polohu ze seznamu návrhů zadaných při psaní

Vyberte prosím datum příjezdu a odhlášení

červen 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Vyberte prosím datum příjezdu a odhlášení

červenec 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Dospělí
0 Děti
Domácí mazlíčci
Velikost
Cena
Vybavení a funkce
Vybavení

Porovnat výpisy

POROVNEJTE